Bisschop + Partners

Op maat gemaakte software voor efficiënte inspecties met automatische rapportages.

De vraag

De toezichthouders moesten bij hun controlebezoek af van pen en papier. Bisschop + Partners had een app nodig waarmee de toezichthouders op eenvoudige wijze de resultaten van het controlebezoek inzichtelijk konden maken. Ook diende er de mogelijkheid te zijn om zelf eenvoudig controlepunten toe te voegen met een toelichting voor de inspecteur.

Wanneer de inspectie afgerond was, dienden deze resultaten snel inzichtelijk te zijn via een rapportage richting de klant. Dit scheelt enorm veel tijd.

De oplossing

Een app waarbij de toezichthouder eenvoudig kan inloggen om vervolgens direct te kunnen starten met een inspectie. Doordat de toezichthouder op locaties komt waar het internetbereik niet toereikend is, hebben de specialisten van Interclient de mogelijkheid in de app gebouwd om ook offline aan de slag te kunnen gaan.

De app is zo ingericht dat het altijd structuur biedt bij het bezoek en dat het mogelijk is om een eigen route met de contactpersoon te lopen om zo niet vast te zitten aan het stramien van het Pen & papier.

Per toezichtproject kan een maatwerkinspectie worden samengesteld door per branche een aantal controlepunten te programmeren. Voor de inspecteur wordt per controlepunt een begrijpelijke toelichting zichtbaar die een minder ervaren inspecteur voldoende informatie geeft om het controlepunt efficiënt en deskundig af te handelen. Per controlepunt kan door een inspecteur worden aangevinkt of in voldoende mate wordt voldaan aan vigerende regels. Ook kunnen per controlepunt foto's genomen worden en kan de inspecteur eventueel een aanvullende opmerking plaatsen. Beoordelingen, foto's en opmerkingen worden vanuit een iPad gesynchroniseerd met de "thuisbasis" waar de informatie wordt verwerkt in de formats voor het inspectierapport en de bevindingenbrief.

  • Automatische rapportages
  • iOS & Android
  • Zeer gebruiksvriendelijk
  • 100% maatwerk
Nick

Software ontwikkelen?
Let's
meet

Digitalisering laat niet op zich wachten.

Om de competitie voor te blijven is innoveren belangrijk. Met ons samenwerken betekent samen de volgende stappen zetten om digitalisering succesvol door te voeren.

Neem vandaag nog contact met ons op.


Contact us

Explide
Drag