Gisib applicatie

Gisib is een GIS-georiënteerde applicatie, waarmee het integrale beheer van de buitenruimte wordt ondersteund en vormgegeven.

De vraag

De DG groep wist dat het kon, er moest een desktop- en webapplicatie komen waarin de buitenruimte succesvol kon worden beheert. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Daar was dynamische code en een flexibel database model voor nodig die toekomstbestendig is.

Iedere beheerde en gebruiker is anders en zo ook zijn wensen, aan ons de taak om de software aan ieder zijn wens te laten voldoen. En dat alles in één integraal beheersysteem.
 

De oplossing

In samenwerking met Beensoft hebben we het systeem gisib ontworpen en ontwikkeld. Gisib bestaat uit veel onderdelen, waaronder een object designer, waarmee de gebruiker zelf objecten kan definiëren, een GIS editor voor grafische presentatie van de onderdelen (themakaarten) en uitgebreide rapportage en dashboard mogelijkheden. Daarnaast zijn er diverse modules voor planningen en inspecties.

Gebruikers van gisib zijn o.a. gemeentes, provincies en aannemers van infrastructurele projecten. Na een intensieve ontwerp fase hebben we het ontwerp geïmplementeerd in een 100% .NET omgeving. De desktop applicatie met geïntegreerde GIS omgeving kan gebruik maken van diverse databases (o.a. Microsoft SQL server, Oracle), maar ook van de gisib dataservice voor data opslag.

We hebben de software zo ontwikkeld dat gisib alle denkbare informatie kan beheren.  Het maakt niet uit of het object een boom, rioolstreng of lichtmast is. Omdat gisib één integrale database kent, hebben alle objecten een directe relatie met elkaar.

Wij hebben in de loop der jaren de applicatie zo uitgebreid dat er veel verschillende modules zijn gerealiseerd waaronder: Procesmodules, Planmodules, Managementmodules en Inspectiemodules. 

Gisib is zo gebouwd dat het voldoet aan de belangrijkste voorwaarde van de BGT, het sluit naadloos aan op de IMGeo versie 2.1.

Voorbeelden van wat er allemaal beheert kan worden met de gisib applicatie in de buitenruimte zijn: 

 • Riolering
 • Kunstwerken
 • Groen
 • Wegen
 • Watergangen
 • Verkeersborden
 • Straatmeubilair
 • Kabels en leidingen

 

 • Krachtig & zeer dynamische beheerapplicatie
 • Data beheren, berekeningen maken, inspecties uitvoeren en planningen en rapportages samenstellen
 • 100% maatwerk
 • 100% .NET
Nick

Software ontwikkelen?
Let's
meet

Digitalisering laat niet op zich wachten.

Om de competitie voor te blijven is innoveren belangrijk. Met ons samenwerken betekent samen de volgende stappen zetten om digitalisering succesvol door te voeren.

Neem vandaag nog contact met ons op.


Contact us

Explide
Drag