Verzuimteam

Verzuimteam is een gecertificeerde arbodienst, die kwaliteit en maatwerk levert, korte lijnen hanteert, toezicht houdt op de wettelijke verplichtingen en werkgevers totaal ontzorgt als dat gewenst is.

De vraag

Verzuimteam kon de vraag naar hun diensten amper volhouden. Er waren te veel handmatige handelingen nodig die eigenlijk geautomiseerd konden worden. Hier hadden zij slimme maatwerk software voor nodig. Software waarmee automatisch offertes konden worden verstuurd, afspraken automatisch konden worden ingepland en het factureren geautomatiseerd moest worden. Daarnaast diende het beheer gedaan te worden volgens wet Poortwachter.

De oplossing

Wij hebben het complete bedrijfsproces van Verzuimteam gedigitaliseerd. Met onze slimme software hebben we veel extra werk uit handen genomen, zo bespaart Verzuimteam veel tijd en geld. We hebben verschillende koppelingen ontwikkeld, waaronder een maatwerk koppeling met Microsoft Teams voor het automatisch inplannen van afspraken, een maatwerk koppeling met snelstart voor de facturatie, een koppeling met Twillio voor het versturen van SMS berichten, een koppeling met de software van AFAS voor het gezamenlijk beheren van de medewerkers en hun verzuim en een koppeling met Google Authenticator voor 2FA login.

Waar het eerst begonnen is als een systeem voor verzuimteam en haar klanten om verzuim registraties te beheren volgens de wet verbetering poortwachter. Is nu het volledige bedrijfsproces geautomatiseerd dit proces ziet er als volgt uit.
De klant maakt een verzuim registratie aan voor een zieke medewerker. Indien gewenst wordt een automatische offerte verstuurd voor een consult.
Nadat de offerte akkoord is wordt automatisch een afspraak ingepland op de dichtstbijzijnde vestiging, telefonisch of via Microsoft Teams.
De zieke medewerker ontvangt hiervan een bevestiging per mail en sms.
Nadat de afspraak is geweest wordt het spreekuurverslag gemaakt in het systeem en automatisch via mail in een beveiligde PDF verstuurd naar de klant. Ook wordt er automatisch een factuur verstuurd en verwerkt in de Snelstart administratie van Verzuimteam.

  • Beheer van verzuim, afspraken, offertes en facturen
  • 100% maatwerk
  • 100% .NET
  • Maatwerk koppelingen
Nick

Software ontwikkelen?
Let's
meet

Digitalisering laat niet op zich wachten.

Om de competitie voor te blijven is innoveren belangrijk. Met ons samenwerken betekent samen de volgende stappen zetten om digitalisering succesvol door te voeren.

Neem vandaag nog contact met ons op.


Contact us

Explide
Drag